KİLER GMYO (KLGYO)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 873.158.535
Nakit ve Nakit Benzerleri 20.202.115
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 435.602.898
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.638.515
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 429.964.383
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 393.069.758
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 5.972.012
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 18.311.752
ARA TOPLAM 873.158.535
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.156.723.671
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 29.280.701
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.280.701
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 153.214.321
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 968.881.913
Maddi Duran Varlıklar 2.107.159
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.503
- Şerefiye 0
-Bilgisayar Yazılımları 2.503
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 3.237.074
TOPLAM VARLIKLAR 2.029.882.206
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 512.038.946
Kısa Vadeli Borçlanmalar 57.856.320
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.508.726
Banka Kredileri 57.856.320
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 24.716.195
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.984.037
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.732.158
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 531.549
Diğer Borçlar 14.779.732
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.375.821
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 403.911
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 212.761.872
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 311.598
ARA TOPLAM 512.038.946
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 451.883.176
Uzun Vadeli Borçlanmalar 445.720.805
Banka Kredileri 445.720.805
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.162.371
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 327.300
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 5.835.071
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 963.922.122
Ö Z K A Y N A K L A R 1.065.960.084
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.065.960.084
Ödenmiş Sermaye 124.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 126.511.211
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -29.790
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -29.790
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -29.790
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.055.513
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 839.760.273
Net Dönem Karı/Zararı -33.337.123
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.029.882.206
18:051.061
Değişim :  2,53% |  26,19
Açılış :  1.030  
Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
1.062
En Düşük
985