T. KALKINMA VE YAT.BANK. (KLNMA)

Mali Tablolar
AKTİF KALEMLER 0
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 457.000
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0
Diğer Menkul Değerler 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Krediler 0
Diğer Menkul Değerler 0
BANKALAR 661.967.000
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 959.549.000
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer Menkul Değerler 0
KREDİLER VE ALACAKLAR 14.235.795.000
Krediler ve alacaklar 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer 0
Takipteki Krediler 123.220.000
Özel Karşılıklar (-) -72.855.000
FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer Menkul Değerler 0
İŞTİRAKLER (Net) 76.269.000
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 76.269.000
Mali İştirakler 0
Mali Olmayan İştirakler 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 0
Mali Ortaklıklar 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 88.000
Finansal Kiralama Alacakları 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 88.000
Diğer 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 61.505.000
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 2.009.000
Şerefiye 0
Diğer 2.009.000
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 904.000
VERGİ VARLIĞI 0
Cari Vergi Varlığı 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.356.000
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
DİĞER AKTİFLER 49.352.000
AKTİF TOPLAMI 16.376.752.000
PASİF KALEMLER 0
MEVDUAT 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0
Diğer 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0
ALINAN KREDİLER 14.282.479.000
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 1.075.000
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0
Bonolar 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
Tahviller 0
FONLAR 408.621.000
Müstakriz Fonları 0
Diğer 408.621.000
MUHTELİF BORÇLAR 0
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 84.889.000
FAKTORİNG BORÇLARI 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0
Finansal Kiralama Borçları 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0
Diğer 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
KARŞILIKLAR 281.491.000
Genel Karşılıklar 239.557.000
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0
Çalışan Hakları Karşılığı 41.932.000
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
Diğer Karşılıklar 2.000
VERGİ BORCU 0
Cari Vergi Borcu 22.654.000
Ertelenmiş Vergi Borcu 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0
ÖZKAYNAKLAR 1.295.543.000
Ödenmiş Sermaye 500.000.000
Sermaye Yedekleri 207.656.000
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.582.000
Hisse Senedi İptal Karları 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 206.074.000
Kar Yedekleri 405.933.000
Yasal Yedekler 32.150.000
Statü Yedekleri 0
Olağanüstü Yedekler 370.897.000
Diğer Kar Yedekleri 2.886.000
Kar veya Zarar 0
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 128.266.000
Net Dönem Karı/Zararı 28.741.000
Azınlık Payları 0
PASİF TOPLAMI 16.376.752.000
18:05116.829
Değişim :  1,03% |  1.187,35
Açılış :  115.089  
Önceki Kapanış :  115.642  
En Yüksek
117.415
En Düşük
114.453