KONFRUT GIDA (KNFRT)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 105.698.719
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.555.733
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 25.597.349
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.610.929
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.986.420
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 6.634.249
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.634.249
Türev Araçlar 0
Stoklar 58.099.325
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 5.572.438
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 8.239.625
ARA TOPLAM 105.698.719
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 60.708.273
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 394.085
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 394.085
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 418
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 418
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 55.036.769
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.917
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.917
Peşin Ödenmiş Giderler 634.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 634.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.629.584
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 166.406.992
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.336.919
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.645.550
- Banka Kredileri 7.645.550
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 36.357.087
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.705.980
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.651.107
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.455.322
Diğer Borçlar 11.301
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.301
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 2.267.976
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 446.194
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.555.944
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 98.020
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.457.924
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 597.545
ARA TOPLAM 50.336.919
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.278.403
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.278.403
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.278.403
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 52.615.322
Ö Z K A Y N A K L A R 113.791.670
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 113.791.670
Ödenmiş Sermaye 6.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları 6.231.348
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -280.245
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -280.245
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -280.245
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.135.035
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 69.750.986
Net Dönem Karı/Zararı 29.212.446
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 166.406.992
13:011.431
Değişim :  0,08% |  1,13
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.434
En Düşük
1.428