KONFRUT GIDA (KNFRT)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.210.700.176
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.329.893
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 408.568.937
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 180.182.151
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 228.386.786
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 10.771.568
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.771.568
Türev Araçlar 0
Stoklar 448.592.376
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 182.088.312
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.157.819
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 139.349.090
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 43.021.685
ARA TOPLAM 1.210.700.176
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 172.855.712
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 161.747.245
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.190.578
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.190.578
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.383.555.888
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.056.288.666
Kısa Vadeli Borçlanmalar 216.977.016
- Banka Kredileri 211.912.212
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 458.475.219
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.876.811
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 447.598.408
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.530.540
Diğer Borçlar 261.894.985
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 261.894.985
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 93.507.664
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.374.513
Kısa Vadeli Karşılıklar 16.247.263
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.641.462
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.605.801
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.281.466
ARA TOPLAM 1.056.288.666
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.769.567
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.577.304
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.766.661
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.951.606
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.951.606
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 240.657
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.073.058.233
Ö Z K A Y N A K L A R 310.497.655
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 310.497.655
Ödenmiş Sermaye 132.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.148.139
Sermaye Düzeltme Farkları 6.231.348
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.514.064
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.514.064
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.514.064
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.737.711
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 68.134.475
Net Dönem Karı/Zararı 102.914.224
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.383.555.888
11:3910.913
Değişim :  0,13% |  14,11
Açılış :  10.870  
Önceki Kapanış :  10.899  
En Düşük
10.848
En Yüksek
10.949
imkb grafik