KORDSA TEKNİK TEKSTİL (KORDS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.572.719.528
Nakit ve Nakit Benzerleri 98.756.307
Finansal Yatırımlar 192.760
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 192.760
Ticari Alacaklar 1.002.534.685
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 56.771.817
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 945.762.868
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 14.361.970
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.361.970
Türev Araçlar 5.853.631
Stoklar 1.306.269.845
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 32.731.114
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.601.577
Diğer Dönen Varlıklar 81.331.336
ARA TOPLAM 2.554.633.225
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 18.086.303
DURAN VARLIKLAR 2.665.834.604
Finansal Yatırımlar 592.197
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 592.197
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 34.237.077
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.237.077
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 124.280.246
Maddi Duran Varlıklar 2.009.564.439
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 372.488.933
- Şerefiye 332.125.805
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 40.363.128
Peşin Ödenmiş Giderler 3.003.516
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.003.516
Ertelenmiş Vergi Varlığı 57.202.317
Diğer Duran Varlıklar 64.465.879
TOPLAM VARLIKLAR 5.238.554.132
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.930.319.969
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.023.349.387
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 677.376.598
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23.662.454
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 653.714.144
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.207.511
Diğer Borçlar 26.394.889
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 6.021.042
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 13.607.478
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 33.688.610
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 33.640.550
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 48.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 53.418.295
ARA TOPLAM 1.923.935.734
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 6.384.235
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 958.718.341
Uzun Vadeli Borçlanmalar 673.724.451
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 22.641.245
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 74.982.655
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 73.461.441
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.521.214
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 187.369.990
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.889.038.310
Ö Z K A Y N A K L A R 2.349.515.822
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.769.780.430
Ödenmiş Sermaye 194.529.076
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 62.052.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.571.684
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.571.684
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.128.003
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 557.300.412
- Yabancı Para Çevirim Farkları 552.751.768
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 4.818.795
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -270.151
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.754.663
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 603.575.651
Net Dönem Karı/Zararı 257.996.088
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 579.735.392
TOPLAM KAYNAKLAR 5.238.554.132
18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik