KARDEMİR (D) (KRDMD)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.498.852.584
Nakit ve Nakit Benzerleri 698.963.000
Finansal Yatırımlar 6.622.868
Ticari Alacaklar 469.974.257
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 102.128.568
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 367.845.689
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 16.435.240
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.435.240
Türev Araçlar 7.935.189
Stoklar 920.259.197
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 363.936.716
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.133.868
Diğer Dönen Varlıklar 8.592.249
ARA TOPLAM 2.498.852.584
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 2.956.804.426
Finansal Yatırımlar 5.682.638
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 188.401
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 188.401
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9.288.018
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 422.212
Maddi Duran Varlıklar 2.783.753.214
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.062.203
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 24.289.745
Ertelenmiş Vergi Varlığı 109.009.921
Diğer Duran Varlıklar 108.074
TOPLAM VARLIKLAR 5.455.657.010
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.061.790.537
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.953.390
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.402.838.545
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.966.200
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.399.872.345
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.435.162
Diğer Borçlar 2.071.609
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.071.609
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 226.833.634
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 130.853
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.111.339
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.111.339
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.881.764
ARA TOPLAM 2.061.790.537
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.385.434.648
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.213.774.814
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 41.790.098
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 41.790.098
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 5.388.460
Uzun Vadeli Karşılıklar 124.481.276
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 124.481.276
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.447.225.185
Ö Z K A Y N A K L A R 2.008.431.826
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.008.683.489
Ödenmiş Sermaye 780.226.002
Sermaye Düzeltme Farkları 3.157.586
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -56.367.768
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.078.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 567.464.839
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 567.589.486
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 942.021
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.068.469
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 348.027.742
Net Dönem Karı/Zararı 333.027.889
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -251.663
TOPLAM KAYNAKLAR 5.455.657.010
16:451.390
Değişim :  0,31% |  4,36
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.386  
En Yüksek
1.396
En Düşük
1.385