KRİSTAL KOLA (KRSTL)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 95.347.496
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.393.069
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 50.952.139
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.764.207
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.187.932
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 11.609.164
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.609.164
Türev Araçlar 0
Stoklar 24.154.735
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 395.425
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 92.833
Diğer Dönen Varlıklar 5.750.131
ARA TOPLAM 95.347.496
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 42.940.273
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.056.000
Maddi Duran Varlıklar 30.539.855
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.250.565
- Şerefiye 5.045.257
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 205.308
Peşin Ödenmiş Giderler 141.704
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 141.704
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.952.149
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 138.287.769
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.535.623
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.645.451
- Banka Kredileri 4.645.451
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 34.036.961
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 230.717
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.806.244
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 118
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 118
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 140.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.375
Kısa Vadeli Karşılıklar 655.801
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 589.231
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 66.570
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.043.917
ARA TOPLAM 40.535.623
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.426.320
Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.337.686
Banka Kredileri 15.337.686
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.314.698
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.314.698
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.773.936
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 58.961.943
Ö Z K A Y N A K L A R 79.325.826
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 79.111.965
Ödenmiş Sermaye 48.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 19.199.732
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.242.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.802.687
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.802.687
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -157.195
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.299.461
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 889.648
Net Dönem Karı/Zararı -3.321.855
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 213.861
TOPLAM KAYNAKLAR 138.287.769
18:051.393
Değişim :  0,09% |  1,27
Açılış :  1.383  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.380