KRISTAL KOLA (KRSTL)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 295.976.554
Nakit ve Nakit Benzerleri 23.366.595
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 134.886.660
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 131.169.786
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.716.874
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.821.476
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.821.476
Türev Araçlar 0
Stoklar 111.012.911
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 376.664
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 22.512.248
ARA TOPLAM 295.976.554
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 143.774.615
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.810.000
Maddi Duran Varlıklar 119.495.884
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.273.165
- Şerefiye 5.045.257
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 227.908
Peşin Ödenmiş Giderler 9.200.525
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.995.041
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 439.751.169
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 161.881.005
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 149.622.352
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 149.622.352
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 118
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 118
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 466.386
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.519.742
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.444.528
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 75.214
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.272.407
ARA TOPLAM 161.881.005
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.409.320
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.610.561
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.610.561
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.798.759
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 170.290.325
Ö Z K A Y N A K L A R 269.460.844
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 269.626.968
Ödenmiş Sermaye 192.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 19.199.732
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.770.493
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.351.204
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.351.204
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -122.362
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.141.514
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.097.492
Net Dönem Karı/Zararı 23.066.533
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -166.124
TOPLAM KAYNAKLAR 439.751.169
12:4210.915
Değişim :  0,15% |  15,93
Açılış :  10.870  
Önceki Kapanış :  10.899  
En Düşük
10.848
En Yüksek
10.949
imkb grafik