KÜTAHYA PORSELEN (KUTPO)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 270.360.077
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.896.798
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 107.082.120
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.918.642
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 103.163.478
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.318.364
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.318.364
Türev Araçlar 0
Stoklar 137.911.760
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 6.056.494
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 94.541
ARA TOPLAM 270.360.077
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 162.286.617
Finansal Yatırımlar 1.001
Ticari Alacaklar 1.239.583
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.239.583
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 309.657
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 309.657
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.564.016
Maddi Duran Varlıklar 139.626.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 162.077
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 162.077
Peşin Ödenmiş Giderler 2.578.609
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.805.067
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 432.646.694
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 108.098.035
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.612.567
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 34.444.410
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.641.597
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.802.813
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.179.446
Diğer Borçlar 13.967.595
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.559.171
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.408.424
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 34.849.090
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.044.927
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.643.369
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.401.558
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 108.098.035
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.960.071
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 6.842.607
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.117.464
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.976.673
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 140.791
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 124.058.106
Ö Z K A Y N A K L A R 308.588.588
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 308.588.588
Ödenmiş Sermaye 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları 20.215.765
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.293.395
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.293.395
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.293.395
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.421.336
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 213.697.361
Net Dönem Karı/Zararı 33.551.430
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 432.646.694
18:051.329
Değişim :  -1,03% |  -13,76
Açılış :  1.348  
Önceki Kapanış :  1.342  
En Yüksek
1.352
En Düşük
1.325