LOKMAN HEKİM SAĞLIK (LKMNH)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 103.194.445
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.289.050
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 58.051.824
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.514.424
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 750.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.764.424
Türev Araçlar 0
Stoklar 21.565.980
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 12.803.146
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.604.585
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 619.814
Diğer Dönen Varlıklar 2.350.207
ARA TOPLAM 103.194.445
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 172.891.889
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 221.526
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 16.107.533
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.400.000
Maddi Duran Varlıklar 101.073.640
Diğer Maddi Duran Varlıklar 90.478.284
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.128.008
- Şerefiye 1.848.336
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.279.672
Peşin Ödenmiş Giderler 12.391.780
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.065.134
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 326.646
Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.569.402
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 276.086.334
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 134.211.485
Kısa Vadeli Borçlanmalar 54.546.721
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 37.648.176
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.087.784
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.560.392
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.822.060
Diğer Borçlar 126.407
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.912
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 119.495
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 322.555
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.146.046
Kısa Vadeli Karşılıklar 365.586
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.814.767
ARA TOPLAM 134.211.485
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.607.263
Uzun Vadeli Borçlanmalar 40.611.136
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.976.921
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.319.894
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.319.894
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 197.818.748
Ö Z K A Y N A K L A R 78.267.586
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 60.383.437
Ödenmiş Sermaye 24.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19.019.163
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 19.019.163
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.503.120
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -193.820
- Yabancı Para Çevirim Farkları -193.820
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.475.466
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.528.016
Net Dönem Karı/Zararı 5.456.360
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 17.884.149
TOPLAM KAYNAKLAR 276.086.334
18:051.114
Değişim :  0,37% |  4,13
Açılış :  1.115  
Önceki Kapanış :  1.110  
En Yüksek
1.119
En Düşük
1.096