LOKMAN HEKIM SAGLIK (LKMNH)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 202.691.514
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.562.262
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 104.123.334
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.730.956
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 100.392.378
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 238.365
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 585
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 237.780
Türev Araçlar 0
Stoklar 48.408.225
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 36.634.012
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.950.584
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 127.857
Diğer Dönen Varlıklar 7.597.459
ARA TOPLAM 202.691.514
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 643.990.261
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 512.878
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.810.000
Maddi Duran Varlıklar 288.616.600
Diğer Maddi Duran Varlıklar 274.799.757
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.368.827
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 41.895.608
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 31.106.757
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.788.851
Ertelenmiş Vergi Varlığı 105.233.393
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 846.681.775
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 350.552.938
Kısa Vadeli Borçlanmalar 82.612.450
- Banka Kredileri 50.328.309
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 64.787.461
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 133.591.703
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.937.260
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 128.654.443
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.175.389
Diğer Borçlar 20.970.225
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.115.113
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 855.112
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 10.502.580
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.494.594
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.418.536
ARA TOPLAM 350.552.938
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 260.555.727
Uzun Vadeli Borçlanmalar 195.692.249
Banka Kredileri 100.513.485
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 87.469.201
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.679.821
Uzun Vadeli Karşılıklar 61.685.965
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 61.685.965
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 611.108.665
Ö Z K A Y N A K L A R 235.573.110
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 189.333.055
Ödenmiş Sermaye 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.527.589
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.527.589
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -36.973.392
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.100.627
- Yabancı Para Çevirim Farkları 2.100.627
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.453.832
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 63.631.525
Net Dönem Karı/Zararı 65.936.893
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 46.240.055
TOPLAM KAYNAKLAR 846.681.775
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik