LÜKS KADİFE (LUKSK)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 76.346.521
Nakit ve Nakit Benzerleri 25.355.414
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 21.968.872
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.770.651
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.198.221
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 808.882
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 808.882
Türev Araçlar 0
Stoklar 22.103.039
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.184.711
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25.941
Diğer Dönen Varlıklar 3.899.662
ARA TOPLAM 76.346.521
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 101.169.966
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 71.216.000
Maddi Duran Varlıklar 29.914.365
Diğer Maddi Duran Varlıklar 29.914.365
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.534
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.442
Peşin Ödenmiş Giderler 33.067
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 33.067
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 177.516.487
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.308.086
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.082.796
- Banka Kredileri 10.082.796
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 9.575.676
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 891.516
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.684.160
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 806.861
Diğer Borçlar 346.952
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.554
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 340.398
Türev Araçlar 9.061
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 833.798
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 369.200
Kısa Vadeli Karşılıklar 524.311
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 524.311
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 45.308.086
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51.879.894
Uzun Vadeli Borçlanmalar 35.434.194
Banka Kredileri 35.434.194
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 14.898
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.252.251
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.252.251
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.178.551
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 97.187.980
Ö Z K A Y N A K L A R 80.328.507
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 80.328.507
Ödenmiş Sermaye 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 1.403.231
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.229.591
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 42.229.591
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.800.208
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.358.913
Net Dönem Karı/Zararı -463.436
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 177.516.487
18:051.417
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.417  
En Yüksek
0
En Düşük
0