METRO PETROL VE TESİSLERİ (MEPET)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 35.589.966
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.961.457
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 20.140.227
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.886.415
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.253.812
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.526.353
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 162.110
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.364.243
Türev Araçlar 0
Stoklar 5.448.604
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.133.745
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 998
Diğer Dönen Varlıklar 1.324.538
ARA TOPLAM 34.675.448
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 914.518
DURAN VARLIKLAR 362.197.914
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 183.083
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 183.083
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.317.000
Maddi Duran Varlıklar 336.358.727
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.258.236
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 80.868
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 80.868
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 397.787.880
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.824.016
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 18.327.419
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.743.357
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.584.062
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 713.447
Diğer Borçlar 34.257.782
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17.043.076
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.214.706
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 5.829.085
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.222.207
Kısa Vadeli Karşılıklar 21.474.076
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 338.588
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.135.488
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 82.824.016
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 108.326.557
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 99.348.669
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 7.676.617
Uzun Vadeli Karşılıklar 884.820
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 884.820
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 416.451
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 191.150.573
Ö Z K A Y N A K L A R 206.637.307
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 206.637.307
Ödenmiş Sermaye 75.350.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 5.246.719
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 112.832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 43.042.316
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 43.042.316
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -595.780
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 60.597.553
- Yabancı Para Çevirim Farkları 60.597.553
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.968.274
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 23.595.115
Net Dönem Karı/Zararı -2.223.553
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 397.787.880
15:271.342
Değişim :  -0,04% |  -0,53
Açılış :  1.348  
Önceki Kapanış :  1.342  
En Yüksek
1.352
En Düşük
1.338