MERKO GIDA (MERKO)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 42.590.160
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.300.027
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 11.209.343
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.190.908
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.018.435
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.787.024
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.787.024
Türev Araçlar 0
Stoklar 14.265.066
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 9.650.085
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 111.893
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 378.615
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 27.969
ARA TOPLAM 42.590.160
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 55.473.549
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 291.918
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 291.918
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 53.645
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 48.288.709
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 193.108
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 6.646.169
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.646.169
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 98.063.709
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 77.045.839
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.774.399
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 31.837.842
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.837.842
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 767.024
Diğer Borçlar 6.621.166
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 19.417.874
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 459.192
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 435.109
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 24.083
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.092
ARA TOPLAM 77.045.839
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.727.717
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.342.565
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.495.204
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.495.204
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.889.948
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 90.773.556
Ö Z K A Y N A K L A R 7.290.153
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.290.153
Ödenmiş Sermaye 27.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları 13.544.992
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 796.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 45.927.269
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 45.927.269
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -249.182
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.117.276
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -62.142.168
Net Dönem Karı/Zararı -28.104.057
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 98.063.709
18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454