OYAK CIMENTO (OYAKC)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 5.219.544.110
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.211.011.986
Finansal Yatırımlar 166.340.027
Ticari Alacaklar 2.169.255.190
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 237.560.777
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.931.694.413
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 31.500.951
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.291.001
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.209.950
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.490.278.305
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 148.232.269
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.661.036
ARA TOPLAM 5.218.279.764
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.264.346
DURAN VARLIKLAR 2.623.471.201
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 4.284.357
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.284.357
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.694.832
Maddi Duran Varlıklar 2.288.402.239
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.292.293
- Şerefiye 7.062.941
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.229.352
Peşin Ödenmiş Giderler 51.571.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 51.571.307
Ertelenmiş Vergi Varlığı 181.495.638
Diğer Duran Varlıklar 1.984.452
TOPLAM VARLIKLAR 7.843.015.311
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.740.468.965
Kısa Vadeli Borçlanmalar 759.212.310
- Banka Kredileri 751.866.350
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.121.973
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.121.973
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.504.340.495
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 269.909.490
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.234.431.005
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 37.554.228
Diğer Borçlar 90.079.339
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.198.316
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 85.881.023
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 91.369.782
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 167.931.646
Kısa Vadeli Karşılıklar 85.430.453
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 38.686.802
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 46.743.651
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 428.739
ARA TOPLAM 2.740.468.965
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 591.648.245
Uzun Vadeli Borçlanmalar 318.267.442
İhraç Edilen Tahviller 300.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.267.442
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 2.015.053
Uzun Vadeli Karşılıklar 271.365.750
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 265.090.563
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.275.187
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.332.117.210
Ö Z K A Y N A K L A R 4.510.898.101
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.510.898.101
Ödenmiş Sermaye 1.159.793.441
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -203.986.381
Sermaye Düzeltme Farkları 134.868.176
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 234.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -80.661.389
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -80.661.389
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -80.661.389
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.413.745
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.413.745
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 405.954.871
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.528.636.799
Net Dönem Karı/Zararı 1.571.579.737
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 7.843.015.311
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik