PEGASUS (PGSUS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 5.490.305.206
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.436.659.515
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 610.904.419
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 610.904.419
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 328.617.968
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.137.003
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 325.480.965
Türev Araçlar 130.391.137
Stoklar 56.408.104
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 909.961.498
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 17.362.565
ARA TOPLAM 5.490.305.206
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 10.014.815.884
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 23.989.672
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.989.672
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 41.817.174
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 9.509.330.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.024.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 392.654.410
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 15.505.121.090
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.120.106.115
Kısa Vadeli Borçlanmalar 575.059.202
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 812.652.674
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 715.728
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 811.936.946
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 54.811.887
Diğer Borçlar 70.772.285
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 70.772.285
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 730.877.506
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.587.247
Kısa Vadeli Karşılıklar 93.562.594
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 78.207.014
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.355.580
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.547.198
ARA TOPLAM 3.120.106.115
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.856.186.107
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.970.520.688
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.481.714
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.183.844.948
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.470.616
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.162.374.332
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 698.338.757
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.976.292.222
Ö Z K A Y N A K L A R 4.528.828.868
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.562.973.890
Ödenmiş Sermaye 102.272.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 29.504.957
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 455.687.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.502.656.054
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.305.232
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.305.232
- Yabancı Para Çevirim Farkları 2.505.961.286
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -16.383.932
- Yabancı Para Çevirim Farkları -123.631.162
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 107.247.230
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.016.306
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 839.053.617
Net Dönem Karı/Zararı 645.167.863
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -34.145.022
TOPLAM KAYNAKLAR 15.505.121.090
13:492.411
Değişim :  -0,33% |  -8,08
Açılış :  2.419  
Önceki Kapanış :  2.419  
En Yüksek
2.425
En Düşük
2.404
imkb grafik