PINAR SÜT (PNSUT)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 536.903.113
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.682.023
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 317.130.061
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 308.213.050
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.917.011
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 9.060.662
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 62.936
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.997.726
Türev Araçlar 0
Stoklar 170.394.965
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 5.138.671
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 472.170
Diğer Dönen Varlıklar 33.024.561
ARA TOPLAM 536.903.113
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 757.655.645
Finansal Yatırımlar 52.411.402
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 13.359
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.359
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 81.861.343
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 609.353.914
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.005.105
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.005.105
Peşin Ödenmiş Giderler 11.010.522
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.010.522
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.294.558.758
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 474.482.764
Kısa Vadeli Borçlanmalar 113.718.823
- Banka Kredileri 113.718.823
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 334.113.658
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37.564.605
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 296.549.053
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.335.720
Diğer Borçlar 9.176.302
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.768.760
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.407.542
Türev Araçlar 2.972.815
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.171.437
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 358.649
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 350.929
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.720
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 874
ARA TOPLAM 474.482.764
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 156.767.672
Uzun Vadeli Borçlanmalar 55.555.556
Banka Kredileri 55.555.556
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 52.617.240
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 52.617.240
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 22.706.217
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.706.217
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25.888.659
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 631.250.436
Ö Z K A Y N A K L A R 663.308.322
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 663.308.322
Ödenmiş Sermaye 44.951.051
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -5.537.877
Sermaye Düzeltme Farkları 16.513.550
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 275.474.857
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 242.175.668
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.229.758
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.943.022
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 9.943.022
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 60.800.423
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 251.676.110
Net Dönem Karı/Zararı 9.487.186
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.294.558.758
18:05109.537
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  109.537  
En Yüksek
0
En Düşük
0