QNB FİNANSBANK (QNBFB)

Mali Tablolar
AKTİF KALEMLER 0
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 22.897.846.000
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 46.262.000
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0
Diğer Menkul Değerler 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Krediler 0
Diğer Menkul Değerler 0
BANKALAR 1.875.585.000
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer Menkul Değerler 0
KREDİLER VE ALACAKLAR 100.239.532.000
Krediler ve alacaklar 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer 0
Takipteki Krediler 5.074.690.000
Özel Karşılıklar (-) 0
FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer Menkul Değerler 0
İŞTİRAKLER (Net) 5.982.000
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 5.982.000
Mali İştirakler 0
Mali Olmayan İştirakler 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 762.667.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 724.621.000
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 38.046.000
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 154.769.000
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 154.769.000
Mali Ortaklıklar 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0
Finansal Kiralama Alacakları 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0
Diğer 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.781.055.000
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 351.116.000
Şerefiye 0
Diğer 351.116.000
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0
VERGİ VARLIĞI 0
Cari Vergi Varlığı 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 651.107.000
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
DİĞER AKTİFLER 5.527.090.000
AKTİF TOPLAMI 180.875.587.000
PASİF KALEMLER 0
MEVDUAT 89.232.821.000
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0
Diğer 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0
ALINAN KREDİLER 25.297.849.000
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 6.979.335.000
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 9.769.368.000
Bonolar 2.156.124.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
Tahviller 7.613.244.000
FONLAR 0
Müstakriz Fonları 0
Diğer 0
MUHTELİF BORÇLAR 0
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 15.724.988.000
FAKTORİNG BORÇLARI 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 7.879.000
Finansal Kiralama Borçları 8.514.000
Faaliyet Kiralaması Borçları 0
Diğer 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) -635.000
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
KARŞILIKLAR 715.399.000
Genel Karşılıklar 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0
Çalışan Hakları Karşılığı 371.475.000
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
Diğer Karşılıklar 343.924.000
VERGİ BORCU 0
Cari Vergi Borcu 585.112.000
Ertelenmiş Vergi Borcu 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 5.647.169.000
ÖZKAYNAKLAR 14.005.986.000
Ödenmiş Sermaye 3.350.000.000
Sermaye Yedekleri 714.000
Hisse Senedi İhraç Primleri 714.000
Hisse Senedi İptal Karları 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 0
Kar Yedekleri 8.167.205.000
Yasal Yedekler 584.870.000
Statü Yedekleri 0
Olağanüstü Yedekler 7.582.335.000
Diğer Kar Yedekleri 0
Kar veya Zarar 1.748.757.000
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0
Net Dönem Karı/Zararı 1.748.757.000
Azınlık Payları 0
PASİF TOPLAMI 180.875.587.000
12:351.441
Değişim :  -0,25% |  -3,54
Açılış :  1.441  
Önceki Kapanış :  1.445  
En Yüksek
1.445
En Düşük
1.438