ROYAL HALI (ROYAL)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 149.703.308
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.439.648
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 40.495.873
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 210.559
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 40.285.314
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 22.951.304
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 15.179.239
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.772.065
Türev Araçlar 0
Stoklar 42.547.033
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 29.546.376
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.077.021
Diğer Dönen Varlıklar 6.146.053
ARA TOPLAM 148.203.308
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.500.000
DURAN VARLIKLAR 307.910.441
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 2.264.359
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.264.359
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 146.579.937
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 141.795.407
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.784.530
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 147.769.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.390.501
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.390.501
Peşin Ödenmiş Giderler 414.915
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.491.729
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 457.613.749
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 231.202.524
Kısa Vadeli Borçlanmalar 88.645.915
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 20.702.473
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 217.782
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.484.691
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.303.010
Diğer Borçlar 8.289.757
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.132.438
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.157.319
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 32.192.423
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.126.592
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 71.827
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 231.202.524
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 77.671.159
Uzun Vadeli Borçlanmalar 66.492.993
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 159.504
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 159.504
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 60.188
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.731.937
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.731.937
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.226.537
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 308.873.683
Ö Z K A Y N A K L A R 148.740.066
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 148.740.066
Ödenmiş Sermaye 60.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -11.463.264
Sermaye Düzeltme Farkları 746.913
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 31.340.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.089.208
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 26.138.530
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -693.685
- Yabancı Para Çevirim Farkları -49.322
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.152.208
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 68.566.964
Net Dönem Karı/Zararı -33.692.258
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 457.613.749
18:05114.789
Değişim :  -1,75% |  -2.040,18
Açılış :  114.984  
Önceki Kapanış :  116.829  
En Yüksek
114.984
En Düşük
113.463