SİLVERLİNE ENDÜSTRİ (SILVR)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 87.701.890
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.901.412
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 54.142.470
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 51.745.795
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.396.675
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 733.498
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 733.498
Türev Araçlar 0
Stoklar 23.767.141
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 6.068.939
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.160
Diğer Dönen Varlıklar 87.270
ARA TOPLAM 87.701.890
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 53.652.564
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 4.964
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.964
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 15.399
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 49.394.512
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.404.452
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.833.237
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 141.354.454
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 84.147.947
Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.069
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 61.229.952
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.592.202
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 58.637.750
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.377.362
Diğer Borçlar 2.394.291
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.394.291
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.857.651
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.059.651
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 798.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 84.147.947
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.216.363
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.847.247
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.369.116
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.369.116
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 90.364.310
Ö Z K A Y N A K L A R 50.990.144
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 50.990.144
Ödenmiş Sermaye 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -602.467
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -602.467
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -602.467
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.266.636
Net Dönem Karı/Zararı -808.964
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 141.354.454
14:461.431
Değişim :  0,25% |  3,63
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.428  
En Yüksek
1.437
En Düşük
1.431