SÖKTAŞ (SKTAS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 186.786.207
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.034.755
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 64.177.661
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 64.177.661
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 256.478
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 256.478
Türev Araçlar 0
Stoklar 89.659.115
Canlı Varlıklar 1.431.750
Peşin Ödenmiş Giderler 6.346.903
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 13.879.545
ARA TOPLAM 186.786.207
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 501.898.234
Finansal Yatırımlar 8.299
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 8.299
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 310.262
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 310.262
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 115.298.289
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 368.402.264
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.660.753
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.660.753
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 8.218.367
TOPLAM VARLIKLAR 688.684.441
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 304.841.931
Kısa Vadeli Borçlanmalar 50.143.900
- Banka Kredileri 50.143.900
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.555.044
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 75.069.228
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.741.210
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 71.328.018
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.803.925
Diğer Borçlar 3.306.950
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.306.950
Türev Araçlar 566.460
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 7.981.940
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 417.621
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.345.294
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.140.486
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.204.808
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 304.841.931
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 355.366.978
Uzun Vadeli Borçlanmalar 283.995.903
Banka Kredileri 266.662.508
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.333.395
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 4.136.979
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 283.230
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.964.575
Uzun Vadeli Karşılıklar 22.762.546
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.762.546
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40.659.700
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 660.208.909
Ö Z K A Y N A K L A R 28.475.532
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 28.475.532
Ödenmiş Sermaye 40.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları 18.395.552
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 260.289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 139.148.517
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 139.148.517
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.354.201
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 65.603.089
- Yabancı Para Çevirim Farkları 65.603.089
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.672.341
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -141.568.516
Net Dönem Karı/Zararı -103.155.740
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 688.684.441
18:05119.339
Değişim :  0,72% |  853,61
Açılış :  118.792  
Önceki Kapanış :  118.485  
En Yüksek
119.745
En Düşük
117.075