SENKRON GÜVENLİK (SNKRN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 16.529.968
Nakit ve Nakit Benzerleri 181.128
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 11.249.563
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 264.476
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.985.087
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 4.176.056
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 308.324
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 100
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.619
Diğer Dönen Varlıklar 563.278
ARA TOPLAM 16.529.968
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 3.924.810
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 16.369
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 503.083
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 66.018
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 267
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.339.073
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 20.454.778
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.339.837
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.439.340
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 4.151.577
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20.608
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.130.969
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 646.553
Diğer Borçlar 223.368
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 223.368
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 2.349.985
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 325.583
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 201.174
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 124.409
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 13.339.837
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.762.338
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.487.929
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 274.409
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 274.409
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 16.102.175
Ö Z K A Y N A K L A R 4.352.603
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.352.603
Ödenmiş Sermaye 7.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları 1.198.232
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.177.954
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -108.106
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -108.106
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -108.106
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 264.763
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -9.412.864
Net Dönem Karı/Zararı -487.643
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 20.454.778
18:051.407
Değişim :  1,58% |  21,85
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.386  
En Yüksek
1.407
En Düşük
1.385