EUROPAP TEZOL KAGIT (TEZOL)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.310.587.222
Nakit ve Nakit Benzerleri 378.784.234
Finansal Yatırımlar 9.358.085
Ticari Alacaklar 498.715.137
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 133.186
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 498.581.951
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 38.130.540
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.130.540
Türev Araçlar 0
Stoklar 373.639.039
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 9.806.982
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.070.665
Diğer Dönen Varlıklar 1.082.540
ARA TOPLAM 1.310.587.222
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 490.068.215
Finansal Yatırımlar 21.942.127
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.445
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.445
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 334.944.123
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 377.085
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 122.386.617
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 122.386.617
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.874.849
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.800.655.437
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 471.086.143
Kısa Vadeli Borçlanmalar 81.447.327
- Banka Kredileri 81.164.002
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 169.167.389
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 189.273.837
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 189.273.837
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.465.955
Diğer Borçlar 2.837.564
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.334.731
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 502.833
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 12.700.138
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.880.310
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.113.396
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.113.396
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.015.009
ARA TOPLAM 471.086.143
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 242.615.743
Uzun Vadeli Borçlanmalar 217.461.404
Banka Kredileri 217.010.465
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 450.939
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.647.722
Uzun Vadeli Karşılıklar 23.506.617
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.506.617
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 713.701.886
Ö Z K A Y N A K L A R 1.086.953.551
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.086.953.551
Ödenmiş Sermaye 220.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -13.292.236
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.460.025
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.460.025
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.460.025
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.116.606
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 17.116.606
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 40.900.015
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 386.504.850
Net Dönem Karı/Zararı 446.184.341
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.800.655.437
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik