TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 31.701.000.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.343.000.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 3.929.000.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.000.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.926.000.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 7.380.000.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18.000.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.362.000.000
Türev Araçlar 1.368.000.000
Stoklar 997.000.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.119.000.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 170.000.000
Diğer Dönen Varlıklar 395.000.000
ARA TOPLAM 31.701.000.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 91.283.000.000
Finansal Yatırımlar 1.107.000.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 4.185.000.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.185.000.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.167.000.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.000.000
Maddi Duran Varlıklar 79.200.000.000
Diğer Maddi Duran Varlıklar 8.220.000.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 461.000.000
- Şerefiye 74.000.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 387.000.000
Peşin Ödenmiş Giderler 4.161.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.161.000.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 122.984.000.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.051.000.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.652.000.000
- Banka Kredileri 6.652.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 5.909.000.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.191.000.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.718.000.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 707.000.000
Diğer Borçlar 370.000.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 370.000.000
Türev Araçlar 1.023.000.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 7.000.000.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 171.000.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 390.000.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 307.000.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 83.000.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.155.000.000
ARA TOPLAM 30.051.000.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.294.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 47.988.000.000
Banka Kredileri 7.488.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 40.500.000.000
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 396.000.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 317.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 546.000.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 546.000.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.047.000.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 86.345.000.000
Ö Z K A Y N A K L A R 36.639.000.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 36.639.000.000
Ödenmiş Sermaye 1.380.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 1.124.000.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -92.000.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -92.000.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -92.000.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 21.879.000.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 20.948.000.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 1.028.000.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -97.000.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.000.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.206.000.000
Net Dönem Karı/Zararı 4.083.000.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 122.984.000.000
18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik