TORUNLAR GMYO (TRGYO)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.386.955.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 832.019.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 171.566.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.044.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 148.522.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 9.233.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.233.000
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.317.985.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 34.467.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 21.685.000
ARA TOPLAM 2.386.955.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 8.808.622.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 15.067.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.067.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 315.882.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.464.045.000
Maddi Duran Varlıklar 9.067.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 126.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 126.000
Peşin Ödenmiş Giderler 4.326.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 11.195.577.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.973.607.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 587.392.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 106.811.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.685.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 92.126.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.568.000
Diğer Borçlar 46.238.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 46.238.000
Türev Araçlar 20.593.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 153.589.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 30.114.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 30.114.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 166.362.000
ARA TOPLAM 2.973.607.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.937.662.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.886.085.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.157.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.157.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 50.420.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.911.269.000
Ö Z K A Y N A K L A R 5.284.308.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.284.308.000
Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 25.770.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 74.255.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.229.827.000
Net Dönem Karı/Zararı -1.042.314.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 11.195.577.000
18:051.527
Değişim :  3,81% |  56,06
Açılış :  1.492  
Önceki Kapanış :  1.471  
En Yüksek
1.527
En Düşük
1.491