TÜPRAŞ (TUPRS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 30.250.105.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.957.795.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 9.319.393.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.862.216.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.457.177.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 102.835.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 102.835.000
Türev Araçlar 473.808.000
Stoklar 8.495.315.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 131.489.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.769.470.000
ARA TOPLAM 30.250.105.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 18.816.080.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 262.238.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.234.658.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.621.000
Maddi Duran Varlıklar 12.273.361.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.275.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.275.000
Peşin Ödenmiş Giderler 318.033.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.518.545.000
Diğer Duran Varlıklar 1.146.349.000
TOPLAM VARLIKLAR 49.066.185.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.092.966.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.486.188.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 16.638.463.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 173.933.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.464.530.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 85.705.000
Diğer Borçlar 24.567.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.395.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.172.000
Türev Araçlar 931.278.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 34.383.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 170.843.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 170.467.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 54.719.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 115.748.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.603.337.000
ARA TOPLAM 27.092.966.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.455.601.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.187.782.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 21.441.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.236.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 242.136.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 242.136.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.006.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 41.548.567.000
Ö Z K A Y N A K L A R 7.517.618.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.436.509.000
Ödenmiş Sermaye 250.419.000
Sermaye Düzeltme Farkları 1.344.243.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.361.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.211.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.211.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.438.089.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.648.055.000
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 209.966.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 597.086.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.739.481.000
Net Dönem Karı/Zararı 1.946.730.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 81.109.000
TOPLAM KAYNAKLAR 49.066.185.000
18:051.410
Değişim :  -0,16% |  -2,19
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.412  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.397