ULKER BISKUVI (ULKER)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 25.073.546.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.765.411.000
Finansal Yatırımlar 5.721.346.000
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 5.721.346.000
Ticari Alacaklar 7.042.688.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.673.181.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.369.507.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.399.047.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.212.135.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 186.912.000
Türev Araçlar 230.533.000
Stoklar 5.402.135.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 755.594.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.476.000
Diğer Dönen Varlıklar 743.316.000
ARA TOPLAM 25.073.546.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 9.534.207.000
Finansal Yatırımlar 2.609.793.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 4.084.893.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.898.535.000
- Şerefiye 1.027.022.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 871.513.000
Peşin Ödenmiş Giderler 111.404.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 111.404.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 829.582.000
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 34.607.753.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.538.508.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.463.691.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.968.876.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 3.798.057.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 954.513.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.843.544.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 137.202.000
Diğer Borçlar 2.111.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.111.000
Türev Araçlar 17.186.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 14.186.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 285.481.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 718.097.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 186.015.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 532.082.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 133.621.000
ARA TOPLAM 16.538.508.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.518.395.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.796.732.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 578.599.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 578.599.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 143.064.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 30.056.903.000
Ö Z K A Y N A K L A R 4.550.850.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.734.275.000
Ödenmiş Sermaye 342.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.196.733.000
Sermaye Düzeltme Farkları 108.056.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.770.412.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 767.098.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -48.281.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 969.117.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 818.644.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 150.473.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 157.537.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.920.304.000
Net Dönem Karı/Zararı -1.336.418.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.816.575.000
TOPLAM KAYNAKLAR 34.607.753.000
17:179.132
Değişim :  0,77% |  69,52
Açılış :  9.100  
Önceki Kapanış :  9.062  
En Düşük
9.089
En Yüksek
9.196
imkb grafik