ULUSOY UN SANAYİ (ULUUN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.060.800.412
Nakit ve Nakit Benzerleri 189.557.710
Finansal Yatırımlar 242.243
Ticari Alacaklar 687.019.799
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20.769.280
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 666.250.519
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.537.270
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 15.552.889
Stoklar 115.311.689
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 44.011.893
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.875
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 7.566.919
ARA TOPLAM 1.060.800.412
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 163.025.550
Finansal Yatırımlar 16.875
Ticari Alacaklar 8.847.387
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.847.387
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 235.118
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.613.016
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.800.000
Maddi Duran Varlıklar 132.106.068
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 428.719
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 428.719
Peşin Ödenmiş Giderler 3.042.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.936.353
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.223.825.962
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 844.840.839
Kısa Vadeli Borçlanmalar 105.333.630
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 649.001.719
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 184.179
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 648.817.540
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.075.654
Diğer Borçlar 115.739
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 8.694.057
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.220.175
Kısa Vadeli Karşılıklar 82.607
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 82.607
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.202.948
ARA TOPLAM 844.840.839
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 122.578.792
Uzun Vadeli Borçlanmalar 112.027.401
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 400.206
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.314.262
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.314.262
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.836.923
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 967.419.631
Ö Z K A Y N A K L A R 256.406.331
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 256.406.331
Ödenmiş Sermaye 84.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 38.607.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 27.571.814
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 27.571.814
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -463.274
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.996.750
- Yabancı Para Çevirim Farkları 2.996.750
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.138.328
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 66.812.855
Net Dönem Karı/Zararı 30.223.700
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.223.825.962
18:051.144
Değişim :  -3,88% |  -46,18
Açılış :  1.184  
Önceki Kapanış :  1.191  
En Yüksek
1.184
En Düşük
1.142