YAPRAK SUT VE BESI CIFT. (YAPRK)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 55.541.914
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.515.170
Finansal Yatırımlar 11.901.360
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 7.602.800
Ticari Alacaklar 7.984.161
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.984.161
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 18.084
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.084
Türev Araçlar 0
Stoklar 12.006.055
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.867.499
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 698
Diğer Dönen Varlıklar 4.589.238
ARA TOPLAM 55.541.914
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 75.198.387
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.704
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.704
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 18.280.823
Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.832
- Şerefiye 0
-Bilgisayar Yazılımları 3.832
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 148.701
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 148.701
Ertelenmiş Vergi Varlığı 44.098
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 130.740.301
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.779.142
Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.825.814
- Banka Kredileri 3.179.002
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.564.900
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 12.792.385
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 45.528
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.746.857
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 292.867
Diğer Borçlar 50.712
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.726
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 43.986
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 42.376
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 958.529
Kısa Vadeli Karşılıklar 251.559
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 251.559
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 41.779.142
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.150.296
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.632.710
Banka Kredileri 7.562.033
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 31.688
Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.485.898
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 59.929.438
Ö Z K A Y N A K L A R 70.810.863
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 70.810.863
Ödenmiş Sermaye 14.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.226.457
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 589.193
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 24.094.453
Net Dönem Karı/Zararı 28.700.760
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 130.740.301
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik