YATAS (YATAS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.598.563.072
Nakit ve Nakit Benzerleri 218.727.032
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 566.535.830
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.863.979
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 564.671.851
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.759.604
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 840.643
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.918.961
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.282.648.426
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 181.225.706
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 346.666.474
ARA TOPLAM 2.598.563.072
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.066.735.997
Finansal Yatırımlar 1.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.627.627
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.627.627
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 28.173.207
Maddi Duran Varlıklar 836.667.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.673.446
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 30.592.247
Ertelenmiş Vergi Varlığı 48.066.167
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 3.665.299.069
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.025.299.535
Kısa Vadeli Borçlanmalar 610.836.031
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 334.282.418
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 22.486.118
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 794.528.540
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 794.528.540
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 54.380.391
Diğer Borçlar 1.087.646
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 35.456
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.052.190
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 150.962.358
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.461.640
Kısa Vadeli Karşılıklar 49.135.378
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.625.133
ARA TOPLAM 2.025.299.535
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 370.113.997
Uzun Vadeli Borçlanmalar 240.855.864
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 15.715.042
Uzun Vadeli Karşılıklar 19.038.933
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.038.933
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 94.504.158
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.395.413.532
Ö Z K A Y N A K L A R 1.269.885.537
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.269.885.537
Ödenmiş Sermaye 149.798.932
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 352.936.855
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 352.936.855
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -553.543
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.770.449
- Yabancı Para Çevirim Farkları -9.770.449
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 70.999.938
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 372.794.091
Net Dönem Karı/Zararı 369.571.621
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 3.665.299.069
17:4510.479
Değişim :  -1,86% |  -198,33
Açılış :  10.689  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.465
En Yüksek
10.715
imkb grafik