YAPI VE KREDİ BANK. (YKBNK)

Mali Tablolar
AKTİF KALEMLER 0
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 54.923.474.000
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 340.348.000
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0
Diğer Menkul Değerler 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Krediler 0
Diğer Menkul Değerler 0
BANKALAR 4.903.700.000
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 173.035.000
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer Menkul Değerler 0
KREDİLER VE ALACAKLAR 236.511.146.000
Krediler ve alacaklar 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer 0
Takipteki Krediler 9.492.397.000
Özel Karşılıklar (-) 0
FAKTORİNG ALACAKLARI 6.980.000
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer Menkul Değerler 0
İŞTİRAKLER (Net) 880.085.000
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 880.085.000
Mali İştirakler 0
Mali Olmayan İştirakler 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 6.276.008.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 6.268.708.000
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 7.300.000
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 18.346.000
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 18.346.000
Mali Ortaklıklar 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0
Finansal Kiralama Alacakları 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0
Diğer 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.170.436.000
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.670.227.000
Şerefiye 979.493.000
Diğer 690.734.000
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0
VERGİ VARLIĞI 0
Cari Vergi Varlığı 118.021.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 252.247.000
Satış Amaçlı 252.247.000
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
DİĞER AKTİFLER 12.723.722.000
AKTİF TOPLAMI 390.170.276.000
PASİF KALEMLER 0
MEVDUAT 211.023.507.000
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0
Diğer 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0
ALINAN KREDİLER 51.236.891.000
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 3.230.820.000
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 22.324.670.000
Bonolar 1.977.681.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
Tahviller 20.346.989.000
FONLAR 0
Müstakriz Fonları 0
Diğer 0
MUHTELİF BORÇLAR 0
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 19.746.607.000
FAKTORİNG BORÇLARI 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 389.000
Finansal Kiralama Borçları 410.000
Faaliyet Kiralaması Borçları 0
Diğer 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) -21.000
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
KARŞILIKLAR 3.747.214.000
Genel Karşılıklar 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0
Çalışan Hakları Karşılığı 600.468.000
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
Diğer Karşılıklar 3.146.746.000
VERGİ BORCU 0
Cari Vergi Borcu 439.210.000
Ertelenmiş Vergi Borcu 387.817.000
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 15.452.966.000
ÖZKAYNAKLAR 40.302.177.000
Ödenmiş Sermaye 8.447.051.000
Sermaye Yedekleri 1.995.390.000
Hisse Senedi İhraç Primleri 556.937.000
Hisse Senedi İptal Karları 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 1.438.453.000
Kar Yedekleri 19.969.804.000
Yasal Yedekler 869.410.000
Statü Yedekleri 0
Olağanüstü Yedekler 19.099.217.000
Diğer Kar Yedekleri 1.177.000
Kar veya Zarar 3.586.254.000
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0
Net Dönem Karı/Zararı 3.586.254.000
Azınlık Payları 0
PASİF TOPLAMI 390.170.276.000
18:051.392
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.408  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.408
En Düşük
1.386