YÜNSA (YUNSA)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 269.004.288
Nakit ve Nakit Benzerleri 36.998.512
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 115.040.500
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 115.023.486
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.014
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.959.684
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.959.684
Türev Araçlar 0
Stoklar 102.721.839
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.530.164
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 9.753.589
ARA TOPLAM 269.004.288
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 77.043.237
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 47.904.082
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.592.036
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 677.862
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 677.862
Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.869.257
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 346.047.525
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 255.234.894
Kısa Vadeli Borçlanmalar 130.427.823
- Banka Kredileri 130.427.823
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 102.599.914
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 247.879
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 102.352.035
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.913.503
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 8.357.935
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.722.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.021.537
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.021.537
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.191.682
ARA TOPLAM 255.234.894
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.395.469
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.395.469
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.395.469
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 269.630.363
Ö Z K A Y N A K L A R 76.417.162
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 76.417.162
Ödenmiş Sermaye 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları 30.657.866
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.040.017
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.888.473
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.978.549
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -17.577.017
Net Dönem Karı/Zararı 19.033.297
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 346.047.525
18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400