ANEL ELEKTRIK (ANELE)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.153.138.431
Nakit ve Nakit Benzerleri 69.319.441
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 372.916.948
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 929.026
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 371.987.922
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 27.408.489
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.973.635
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.434.854
Türev Araçlar 0
Stoklar 255.442.290
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 53.664.777
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.803.983
Diğer Dönen Varlıklar 12.797.106
ARA TOPLAM 1.153.138.431
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 137.275.679
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 6.247
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.247
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 36.430.487
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.470.000
Maddi Duran Varlıklar 62.847.414
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 198.178
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.635.274
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.635.274
Ertelenmiş Vergi Varlığı 33.148.115
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.290.414.110
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 626.286.088
Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.175.436
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 295.814.935
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.723.849
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 291.091.086
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.715.307
Diğer Borçlar 6.730.602
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.534.841
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.195.761
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 248.169.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.679.293
Kısa Vadeli Karşılıklar 18.410.305
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.412.467
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.997.838
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 626.286.088
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 77.661.494
Uzun Vadeli Borçlanmalar 31.960.539
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 205.932
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 12.600.413
Uzun Vadeli Karşılıklar 31.067.775
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 31.067.775
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.826.835
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 703.947.582
Ö Z K A Y N A K L A R 586.466.528
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 589.567.340
Ödenmiş Sermaye 110.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -48.314.150
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.384.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.592.409
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.592.409
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.243.922
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 239.286.602
- Yabancı Para Çevirim Farkları 239.286.602
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.982.429
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 228.083.111
Net Dönem Karı/Zararı 48.737.324
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -3.100.812
TOPLAM KAYNAKLAR 1.290.414.110
18:052.408
Değişim :  1,56% |  36,90
Açılış :  2.389  
Önceki Kapanış :  2.371  
En Yüksek
2.411
En Düşük
2.370
imkb grafik