ALTINYUNUS ÇEŞME (AYCES)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 9.897.299
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.723.320
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 5.041.840
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 189.368
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.852.472
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 76.494
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 76.494
Türev Araçlar 0
Stoklar 596.024
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.443.418
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.741
Diğer Dönen Varlıklar 2.462
ARA TOPLAM 9.897.299
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 187.963.732
Finansal Yatırımlar 149.518
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 149.518
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 184.165.568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 56.201
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 56.201
Peşin Ödenmiş Giderler 3.592.445
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.592.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 197.861.031
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.981.120
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 5.553.366
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.717.341
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.836.025
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 511.610
Diğer Borçlar 375.072
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 375.072
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.043.002
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.600.320
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.600.320
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 16.981.120
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.033.456
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.278.917
Banka Kredileri 10.278.917
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.058.984
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.058.984
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.695.555
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 48.014.576
Ö Z K A Y N A K L A R 149.846.455
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 149.846.455
Ödenmiş Sermaye 16.756.740
Sermaye Düzeltme Farkları 7.916.580
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 119.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 141.353.649
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 141.267.865
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.049.691
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 123.920
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -20.493.564
Net Dönem Karı/Zararı 4.069.641
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 197.861.031
18:051.061
Değişim :  2,53% |  26,19
Açılış :  1.030  
Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
1.062
En Düşük
985