BANVİT (BANVT)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.042.836.081
Nakit ve Nakit Benzerleri 133.786.909
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 361.969.628
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20.045.994
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 341.923.634
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 22.008.194
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.008.194
Türev Araçlar 0
Stoklar 261.462.139
Canlı Varlıklar 167.014.202
Peşin Ödenmiş Giderler 17.612.763
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 24.810.929
ARA TOPLAM 988.664.764
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 54.171.317
DURAN VARLIKLAR 592.485.439
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 6.500.334
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.500.334
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 328.471
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 328.471
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 550.658.667
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.040.601
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 4.189.263
Ertelenmiş Vergi Varlığı 26.768.103
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.635.321.520
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 727.134.719
Kısa Vadeli Borçlanmalar 199.460.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Banka Kredileri 199.460.406
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 470.591.010
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.611.367
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 466.979.643
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.014.605
Diğer Borçlar 3.522.567
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.522.567
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 19.452.719
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.024.882
Kısa Vadeli Karşılıklar 20.135.891
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.752.001
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.383.890
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 727.134.719
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 126.194.828
Uzun Vadeli Borçlanmalar 50.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 5.310
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.450.094
Uzun Vadeli Karşılıklar 23.614.351
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.614.351
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 46.123.642
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 853.329.547
Ö Z K A Y N A K L A R 781.991.973
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 781.991.973
Ödenmiş Sermaye 100.023.579
Sermaye Düzeltme Farkları 6.348.821
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 226.741.057
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 226.741.057
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.531.124
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 210.359.466
- Yabancı Para Çevirim Farkları 210.359.466
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.190.838
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 161.582.627
Net Dönem Karı/Zararı 56.134.295
Diğer Yedekler 5.611.290
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.635.321.520
18:051.810
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.808  
Önceki Kapanış :  1.810  
En Yüksek
1.819
En Düşük
1.797
imkb grafik