EKİZ KİMYA (EKIZ)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 9.859.362
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.829
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 226.085
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 223.056
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.029
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 8.840.008
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.782.012
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 57.996
Türev Araçlar 0
Stoklar 135.988
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 654.452
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 0
ARA TOPLAM 9.859.362
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 27.614.563
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.100.000
Maddi Duran Varlıklar 17.514.143
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 420
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 37.473.925
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.130.019
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 8.058.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.058.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.625.980
Diğer Borçlar 4.627.646
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.627.646
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 260.715
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 611.276
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.276
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 600.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 26.130.019
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.129.160
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.858.010
Banka Kredileri 9.858.010
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 271.150
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 271.150
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 36.259.179
Ö Z K A Y N A K L A R 1.214.746
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.214.746
Ödenmiş Sermaye 7.177.729
Sermaye Düzeltme Farkları 48.748
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.438.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.733.825
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.733.825
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -292.317
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.853.991
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -27.498.165
Net Dönem Karı/Zararı -6.539.770
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 37.473.925
18:05110.022
Değişim :  0,44% |  484,91
Açılış :  110.143  
Önceki Kapanış :  109.537  
En Yüksek
110.602
En Düşük
109.546