KENT GIDA (KENT)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.463.094.523
Nakit ve Nakit Benzerleri 245.131.656
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 970.146.386
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 85.996.193
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 884.150.193
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 59.085.030
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 59.085.030
Türev Araçlar 0
Stoklar 844.047.594
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 103.585.920
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 56.140.644
Diğer Dönen Varlıklar 184.957.293
ARA TOPLAM 2.463.094.523
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 714.933.123
Finansal Yatırımlar 103.107
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 606.546.880
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.649.820
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 104.641.458
Diğer Duran Varlıklar 1.181.334
TOPLAM VARLIKLAR 3.178.027.646
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.977.253.328
Kısa Vadeli Borçlanmalar 278.043.579
- Banka Kredileri 276.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.499.045.120
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 286.283.258
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.212.761.862
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.014.234
Diğer Borçlar 974
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 974
Türev Araçlar 22.747.463
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 19.739.833
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 84.246.011
Kısa Vadeli Karşılıklar 39.785.920
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 22.764.001
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.021.919
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.630.194
ARA TOPLAM 1.977.253.328
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 96.184.404
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 96.184.404
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 96.184.404
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.073.437.732
Ö Z K A Y N A K L A R 1.104.589.914
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.104.589.914
Ödenmiş Sermaye 220.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 38.943.796
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 366.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -69.899.487
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -69.899.487
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -69.899.487
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.055.668
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 772.048.796
Net Dönem Karı/Zararı 131.074.458
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 3.178.027.646
17:5810.734
Değişim :  0,85% |  90,52
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
imkb grafik