MAKİNA TAKIM (MAKTK)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 90.939.859
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.084.593
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 54.138.832
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 54.138.832
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 8.724.229
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.364.546
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.359.683
Türev Araçlar 0
Stoklar 25.631.880
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 905.738
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 454.587
ARA TOPLAM 90.939.859
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 35.399.440
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 33.270.813
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 535.101
- Şerefiye 0
-Bilgisayar Yazılımları 382.551
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 152.550
Peşin Ödenmiş Giderler 733.909
Ertelenmiş Vergi Varlığı 859.617
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 126.339.299
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.011.783
Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.875.686
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 6.767.531
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 35.763
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.731.768
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.608.135
Diğer Borçlar 1.606.580
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.606.580
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 13.612.146
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.091.869
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.449.836
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.449.836
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 39.011.783
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.319.037
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.319.037
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.319.037
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 49.330.820
Ö Z K A Y N A K L A R 77.008.479
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 77.008.479
Ödenmiş Sermaye 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 55.241.392
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.565.899
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.565.899
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 175.292
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 204.183
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -202.286.881
Net Dönem Karı/Zararı 8.121.737
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 126.339.299
12:431.467
Değişim :  0,81% |  11,72
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.468
En Düşük
1.454