ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI (ORCAY)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 380.258.591
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.116.807
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 149.445.364
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 280.102
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 149.165.262
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 276.549
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 276.549
Türev Araçlar 0
Stoklar 220.656.617
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 5.283.464
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 389.710
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.479.790
ARA TOPLAM 380.258.591
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 48.890.291
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 37.640.238
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.246
- Şerefiye 0
-Bilgisayar Yazılımları 45.246
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 429.148.882
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 267.288.036
Kısa Vadeli Borçlanmalar 237.889.950
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Banka Kredileri 236.116.200
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 18.510.777
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.510.777
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 857.412
Diğer Borçlar 613.215
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 245.801
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 367.414
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.865.194
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.307.584
Kısa Vadeli Karşılıklar 243.904
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 243.904
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 267.288.036
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.500.582
Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.964.437
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.546.002
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.891.830
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.891.830
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.644.315
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 282.788.618
Ö Z K A Y N A K L A R 146.360.264
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 146.360.264
Ödenmiş Sermaye 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.602.226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22.437.771
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 22.437.771
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -556.526
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 630.274
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.514.029
Net Dönem Karı/Zararı 32.175.964
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 429.148.882
18:0510.657
Değişim :  -0,18% |  -19,69
Açılış :  10.701  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.585
En Yüksek
10.759
imkb grafik