OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT (OSTIM)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 53.588.016
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.924.650
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 12.421.295
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 268.149
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.153.146
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 862.002
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 837.497
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.505
Türev Araçlar 0
Stoklar 31.477.160
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 4.529.733
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 52.779
Diğer Dönen Varlıklar 320.397
ARA TOPLAM 53.588.016
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 234.397.375
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.718
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.024.938
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 216.585.445
Maddi Duran Varlıklar 7.776.417
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.927
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 5.001.930
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 287.985.391
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.147.407
Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.651.307
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 14.986.645
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 548.129
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.438.516
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 663.494
Diğer Borçlar 1.262.553
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 780.140
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 482.413
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 8.668.424
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.941.597
ARA TOPLAM 66.147.407
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 106.560.864
Uzun Vadeli Borçlanmalar 86.457.748
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 5.939.047
Uzun Vadeli Karşılıklar 310.304
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 310.304
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.853.765
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 172.708.271
Ö Z K A Y N A K L A R 115.277.120
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 115.421.872
Ödenmiş Sermaye 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.869.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.693.479
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.693.479
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -92.892
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 800.362
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 43.078.914
Net Dönem Karı/Zararı 11.980.025
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -144.752
TOPLAM KAYNAKLAR 287.985.391
17:331.398
Değişim :  0,92% |  12,80
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.386  
En Yüksek
1.401
En Düşük
1.385