ÖZAK GMYO (OZKGY)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 590.466.245
Nakit ve Nakit Benzerleri 484.090.533
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 14.381.714
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.672.976
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.708.738
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 751.146
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 751.146
Türev Araçlar 9.915.843
Stoklar 14.941.562
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 65.591.882
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 775.758
Diğer Dönen Varlıklar 17.807
ARA TOPLAM 590.466.245
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 2.473.843.558
Finansal Yatırımlar 152.738.035
Ticari Alacaklar 1.067.145
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.067.145
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 472.269.151
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.754.725.000
Maddi Duran Varlıklar 11.438.435
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.475.093
- Şerefiye 18.433.792
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 41.301
Peşin Ödenmiş Giderler 831.373
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 831.373
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 62.299.326
TOPLAM VARLIKLAR 3.064.309.803
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 860.798.654
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 57.725.211
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.715.154
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 50.010.057
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.306.309
Diğer Borçlar 184.338.534
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 165.333.732
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.004.802
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 11.999.608
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.507.774
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 288.784
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.218.990
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 860.798.654
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 583.136.907
Uzun Vadeli Borçlanmalar 231.812.044
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 11.541.479
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.541.479
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 404.302
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 338.981.632
Uzun Vadeli Karşılıklar 397.450
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 397.450
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.443.935.561
Ö Z K A Y N A K L A R 1.620.374.242
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.620.374.242
Ödenmiş Sermaye 250.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -119.842.284
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 245.365.479
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 245.365.479
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 144.141.314
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 144.141.314
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.464.765
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 971.231.294
Net Dönem Karı/Zararı -37.699.295
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 3.064.309.803
14:401.462
Değişim :  0,39% |  5,67
Açılış :  1.461  
Önceki Kapanış :  1.457  
En Yüksek
1.464
En Düşük
1.460