OZAK GMYO (OZKGY)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 3.765.869.300
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.244.974.210
Finansal Yatırımlar 1.205.866.314
Ticari Alacaklar 69.144.983
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.142.011
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 66.002.972
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 17.825.581
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.825.581
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.008.563.307
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 135.476.785
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 49.588.942
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.616.283
Diğer Dönen Varlıklar 80.401.837
ARA TOPLAM 3.765.869.300
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 11.751.923.680
Finansal Yatırımlar 439.270.439
Ticari Alacaklar 11.729.205
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.729.205
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.217.402.300
Maddi Duran Varlıklar 50.697.818
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.667.504
- Şerefiye 3.796.513
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.870.991
Peşin Ödenmiş Giderler 996.120
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 996.120
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 16.160.294
TOPLAM VARLIKLAR 15.517.792.980
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 983.291.026
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 273.269.201
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 279.291.293
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.643.990
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 275.647.303
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.755.555
Diğer Borçlar 51.492.443
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26.884.787
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.607.656
Türev Araçlar 5.363.329
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.647.670
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 636.786
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.010.884
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 983.291.026
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 620.509.080
Uzun Vadeli Borçlanmalar 406.817.893
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 204.494.270
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 204.494.270
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 3.603.493
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.231.698
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.231.698
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.603.800.106
Ö Z K A Y N A K L A R 13.913.992.874
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.913.992.874
Ödenmiş Sermaye 728.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -119.842.284
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 245.365.479
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 245.365.479
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 430.269.704
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 430.269.704
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 84.829.644
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.800.484.145
Net Dönem Karı/Zararı 6.601.537.489
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 15.517.792.980
18:1010.677
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
0
En Yüksek
0
imkb grafik