PETROKENT TURİZM (PKENT)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 41.018.953
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.175.109
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 32.072.328
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 602.437
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 31.469.891
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.244.971
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.709.665
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.565
Diğer Dönen Varlıklar 815.315
ARA TOPLAM 41.018.953
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 31.189.455
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 35.957
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35.957
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 29.571.662
Diğer Maddi Duran Varlıklar -36.090.023
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 574.469
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 574.469
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 1.007.367
TOPLAM VARLIKLAR 72.208.408
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.667.588
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.716.252
- Banka Kredileri 10.716.252
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 6.382.234
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 118.231
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.264.003
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 11.511.250
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.414.204
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.097.046
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.057.852
ARA TOPLAM 37.667.588
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.675.291
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.810.030
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.810.030
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.124.484
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 740.777
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 46.342.879
Ö Z K A Y N A K L A R 25.865.529
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 25.865.529
Ödenmiş Sermaye 1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları 15.979.009
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -199.153
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -199.153
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -199.153
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.022.162
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -5.604.256
Net Dönem Karı/Zararı 13.618.172
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 72.208.408
18:051.524
Değişim :  -1,43% |  -22,11
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516