SAFKAR EGE SOGUTMACILIK (SAFKR)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 43.436.041
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.480.346
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 14.052.109
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 124.622
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.927.487
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 369.528
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 149.650
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 219.878
Türev Araçlar 0
Stoklar 17.042.058
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.417.301
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.975
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16
Diğer Dönen Varlıklar 74.683
ARA TOPLAM 43.436.041
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 26.825.399
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.452.782
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 22.816.049
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.524.491
- Şerefiye 963.750
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 560.741
Peşin Ödenmiş Giderler 22.979
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 22.979
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.098
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 70.261.440
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.343.252
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.290.380
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Banka Kredileri 1.290.380
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 15.254.920
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 87.173
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.167.747
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 612.556
Diğer Borçlar 6.399
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.399
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 651.028
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.737.418
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 453.507
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.283.911
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 439.118
ARA TOPLAM 21.343.252
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.469.680
Uzun Vadeli Borçlanmalar 675.717
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.793.963
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.793.963
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 23.812.932
Ö Z K A Y N A K L A R 46.448.508
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 46.447.130
Ödenmiş Sermaye 29.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.381.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.884.209
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.193.999
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.504
- Yabancı Para Çevirim Farkları -309.790
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -56.480
- Yabancı Para Çevirim Farkları -56.480
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.150.290
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 40.183
Net Dönem Karı/Zararı 1.799.578
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.378
TOPLAM KAYNAKLAR 70.261.440
18:052.529
Değişim :  -0,97% |  -24,82
Açılış :  2.539  
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.549
En Düşük
2.483
imkb grafik