SEKURO PLASTİK AMBALAJ (SEKUR)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 83.383.351
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.723.282
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 51.338.042
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.338.042
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 88.124
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 35.938
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 52.186
Türev Araçlar 0
Stoklar 21.130.218
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 911.232
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 462.639
Diğer Dönen Varlıklar 6.729.814
ARA TOPLAM 83.383.351
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 51.954.003
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 24.327
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.327
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 51.765.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 164.364
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 135.337.354
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 67.112.361
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.438.241
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 32.964.865
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 32.964.865
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 600.265
Diğer Borçlar 5.001.104
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.001.104
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 251.722
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 236.371
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 226.371
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 67.112.361
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.846.715
Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.436.276
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 62.506
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 345.642
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 345.642
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.002.291
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 105.959.076
Ö Z K A Y N A K L A R 29.378.278
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 29.365.908
Ödenmiş Sermaye 13.885.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -131.410
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.769.102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.767.867
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.767.867
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.666
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 124.943
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -441.918
Net Dönem Karı/Zararı -2.607.676
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 12.370
TOPLAM KAYNAKLAR 135.337.354
16:27105.297
Değişim :  2,21% |  2.272,49
Açılış :  103.798  
Önceki Kapanış :  103.024  
En Yüksek
105.495
En Düşük
103.798