SODAŞ SODYUM SANAYİİ (SODSN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 17.314.522
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.580.148
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 2.503.331
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.503.331
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 4.074.528
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 115.054
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 27.492
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 41.461
ARA TOPLAM 17.314.522
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 11.362.268
Finansal Yatırımlar 94
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 94
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 338.904
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 338.904
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 8.963.511
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 795.506
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 31.173
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 31.173
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.233.080
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 28.676.790
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.407.908
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.328.225
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 201.615
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.126.610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 747.857
Diğer Borçlar 74.548
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 74.548
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 2.026
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 597.031
Kısa Vadeli Karşılıklar 112.483
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 112.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 483
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 545.738
ARA TOPLAM 3.407.908
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.910.242
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.910.242
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.910.242
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.318.150
Ö Z K A Y N A K L A R 22.358.640
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 22.358.640
Ödenmiş Sermaye 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 2.705.038
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -866.080
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -866.080
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -866.080
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.456.275
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.328.436
Net Dönem Karı/Zararı 2.734.971
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 28.676.790
18:00115.748
Değişim :  -0,99% |  -1.159,30
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391
En Düşük
115.312