ŞOK MARKETLER TİCARET (SOKM)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.074.982.951
Nakit ve Nakit Benzerleri 205.186.337
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 170.053.348
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.550.742
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 137.502.606
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 4.898.939
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.898.939
Türev Araçlar 0
Stoklar 676.714.788
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 7.069.477
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 11.060.062
ARA TOPLAM 1.074.982.951
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.927.477.186
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 11.257.345
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.257.345
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 962.766.693
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 679.693.403
- Şerefiye 578.942.596
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 273.746.818
Diğer Duran Varlıklar 12.927
TOPLAM VARLIKLAR 3.002.460.137
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.490.806.474
Kısa Vadeli Borçlanmalar 76.648.176
- Banka Kredileri 76.648.176
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.111.681.237
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 134.381.970
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.977.299.267
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 102.355.584
Diğer Borçlar 524.961
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 524.961
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 12.330.172
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 50.435.288
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.154.728
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 35.280.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 48.687.671
ARA TOPLAM 2.490.806.474
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 199.369.001
Uzun Vadeli Borçlanmalar 146.334.065
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 146.334.065
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 776.507
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 6.618.891
Uzun Vadeli Karşılıklar 45.639.538
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 45.639.538
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.690.175.475
Ö Z K A Y N A K L A R 312.284.662
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 311.189.914
Ödenmiş Sermaye 611.928.571
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -602.824.230
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -21.160.147
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -21.160.147
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 260.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 401.237.966
Net Dönem Karı/Zararı 121.537.199
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.094.748
TOPLAM KAYNAKLAR 3.002.460.137
18:051.910
Değişim :  1,61% |  30,35
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik