SOK MARKETLER TICARET (SOKM)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 8.380.049.300
Nakit ve Nakit Benzerleri 635.370.195
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 123.239.665
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 80.052.630
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 43.187.035
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 15.919.586
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 7.106.156.156
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 12.751.505
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 486.612.193
ARA TOPLAM 8.380.049.300
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 7.800.368.929
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 59.329.151
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 2.938.891.590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 715.529.138
- Şerefiye 579.092.596
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 136.436.542
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 789.742.641
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 16.180.418.229
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.128.133.626
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.298.004.675
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.298.004.675
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 9.014.349.042
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 690.147.817
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.324.201.225
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 443.800.173
Diğer Borçlar 3.887.523
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 51.571.190
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 211.696.693
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 80.123.702
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 131.572.991
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 104.824.330
ARA TOPLAM 11.128.133.626
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.750.597.363
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.575.984.340
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.575.984.340
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 315.398
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 58.067
Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.878.730.989
Ö Z K A Y N A K L A R 2.301.687.240
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.301.687.240
Ödenmiş Sermaye 593.290.008
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -567.113.629
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.676.283
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -12.676.283
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.676.283
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.919.271
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 473.843.107
Net Dönem Karı/Zararı 1.805.424.766
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 16.180.418.229
16:429.540
Değişim :  -1,44% |  -139,62
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik