TAT GIDA (TATGD)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 756.686.929
Nakit ve Nakit Benzerleri 40.404.905
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 398.139.973
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 339.277.407
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 58.862.566
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 45.802
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 45.802
Türev Araçlar 0
Stoklar 274.523.867
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.770.160
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 40.802.222
ARA TOPLAM 756.686.929
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 217.331.130
Finansal Yatırımlar 3.177.374
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 68.085
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 68.085
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 185.494.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.330.510
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 820.252
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 820.252
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.376.745
Diğer Duran Varlıklar 18.064.126
TOPLAM VARLIKLAR 974.018.059
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 359.969.880
Kısa Vadeli Borçlanmalar 22.162.212
- Banka Kredileri 22.162.212
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 234.021.721
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37.801.004
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 196.220.717
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.892.388
Diğer Borçlar 6.120.562
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.940.680
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.179.882
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.096.733
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.619.213
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 900.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.719.213
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.120.155
ARA TOPLAM 359.969.880
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 120.155.946
Uzun Vadeli Borçlanmalar 103.076.923
Banka Kredileri 103.076.923
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 17.079.023
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.079.023
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 480.125.826
Ö Z K A Y N A K L A R 493.892.233
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 493.892.233
Ödenmiş Sermaye 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 21.601.088
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -279.830
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -279.830
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -279.830
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.594.091
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.594.091
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 94.838.483
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 199.113.869
Net Dönem Karı/Zararı 30.916.723
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 974.018.059
18:052.405
Değişim :  0,14% |  3,40
Açılış :  2.401  
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.428
En Düşük
2.368
imkb grafik