ZORLU ENERJİ (ZOREN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.813.163.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 182.568.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 649.608.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 43.307.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 606.301.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.385.024.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.350.912.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.112.000
Türev Araçlar 28.881.000
Stoklar 31.776.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 31.753.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 358.821.000
ARA TOPLAM 2.813.163.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 15.249.969.000
Finansal Yatırımlar 246.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.255.067.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.254.931.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 136.000
Türev Araçlar 89.464.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 430.818.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 10.195.173.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.698.042.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 28.743.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 28.743.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 325.106.000
Diğer Duran Varlıklar 166.708.000
TOPLAM VARLIKLAR 18.063.132.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.050.439.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 766.753.000
- Banka Kredileri 694.014.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
İhraç Edilen Tahviller 313.868.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.705.354.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 47.716.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.657.638.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.526.000
Diğer Borçlar 618.788.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 618.788.000
Türev Araçlar 27.879.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 56.873.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.081.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 34.570.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 34.570.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 62.832.000
ARA TOPLAM 6.050.439.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.580.247.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.056.882.000
Banka Kredileri 8.503.982.000
İhraç Edilen Tahviller 173.909.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 30.606.000
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 24.449.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 1.046.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 23.712.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.712.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 474.158.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.630.686.000
Ö Z K A Y N A K L A R 2.432.446.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.531.233.000
Ödenmiş Sermaye 2.000.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 102.575.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 916.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.308.813.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.308.813.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.480.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.101.833.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 420.516.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.522.349.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.897.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.757.200.000
Net Dönem Karı/Zararı -29.935.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -98.787.000
TOPLAM KAYNAKLAR 18.063.132.000
11:261.410
Değişim :  0,02% |  0,32
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.409  
En Yüksek
1.417
En Düşük
1.407