TEK-ART TURİZM (TEKTU)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 98.337.042
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.359.344
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 11.203.483
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 45.024
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.158.459
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 67.849.346
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 62.345.772
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.503.574
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.088.839
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.688.875
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 19.714
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 264.718
Diğer Dönen Varlıklar 10.882.437
ARA TOPLAM 98.337.042
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.049.448.595
Finansal Yatırımlar 700.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 19.645
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.645
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 308.392.613
Maddi Duran Varlıklar 740.211.214
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 125.123
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 125.123
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.147.785.637
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 111.436.144
Kısa Vadeli Borçlanmalar 51.924.060
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 9.192.130
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.192.130
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.010.619
Diğer Borçlar 8.453.916
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.809.271
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.644.645
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.736.345
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.182.442
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.667
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 111.436.144
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 207.508.408
Uzun Vadeli Borçlanmalar 112.158.044
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 338.844
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 594.995
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 594.995
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 94.416.525
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 318.944.552
Ö Z K A Y N A K L A R 828.841.085
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 828.841.085
Ödenmiş Sermaye 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar -12.032.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 576.310.411
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 576.310.411
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.106.871
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 33.589.590
Net Dönem Karı/Zararı -75.889.462
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.147.785.637
12:351.127
Değişim :  -0,76% |  -8,65
Açılış :  1.137  
Önceki Kapanış :  1.136  
En Yüksek
1.137
En Düşük
1.125