Öncelikli gündem ‘ekonomi’ olacak

10.07.2018 08:48
Ekonominin sorunları belli. Yeni yönetim yapısıyla birlikte başta cari açık ve dış finansman olmak üzere bir dizi konuda acil olarak adım atılmalı. Yeni dönemde hızlı karar vermenin avantajını kullanmak gerek.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Meclis’te başkanlık yeminini okumasıyla yeni yönetime geçilmiş oldu. Yeni yönetimin ilk kararnamesi, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında “Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu kararnamesi” olarak yayımlandı.
 
Bakanlıklara ilişkin yeni yapılanma ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı, bu kararname kapsamında düzenleniyor. Dün gece itibariyle, Sayın Erdoğan yeni bakanların, çalışma arkadaşlarının kimler olacağını açıkladı.
 
Yeni isimler atanacak
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devreye girmesiyle de devlet yeniden yapılandırılacak...
 
Yeni sistemde Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve 16 bakan ile birlikte çalışacak.
 
Cumhurbaşkanlığı teşkilatı bünyesinde dokuz kurul, sekiz başkanlık ve dört ofis yer alacak. Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın çalışarak, özellikle yeni dönemin projelerine odaklanacak.
 
Tüm bu birimlerde görev alacak isimlerin de bakanların isimlerinin belli olmasından sonra açıklanması bekleniyor.Bakanlar artık farklı
 
Yeni sistemde bakanlıkların ve kurumların görev ve sorumlulukları veya ağırlıkları, eski dönemde bakanlıkların ve bakanların sahip oldukları görev ve sorumluluklardan daha farklı olacak.
 
Eski sistemde belli konularda yetki ve sorumluluklar belli bakanlıklara ve bakanlara verilmişti. Yeni sistemde ana sorumlu Cumhurbaşkanı. Açık anlatımla, yeni dönemde bakanlar Cumhurbaşkanı’na bağlı olarak çalışacak.
 
Bakanlıklar 9 kurum, 8 başkanlık, 4 ofisle iş birliği içinde olacak.
 
İşte bunun için bakanların isimleri kadar, kurumlarda, başkanlık ve ofislerde görev alacakların isimleri de önemli.
 
Eski sistemde ekonomiden sorumlu bakanlardan biri ekonominin kaptanı olarak tanımlanırdı. Özellikle dış ilişkilerde ekonominin bütünüyle ilgili çalışmaları o yürütürdü.
 
Yeni sistemde ekonomiden sorumlu bakanlar arasında böyle bir özel görevlendirmeye gidilmeyeceği anlaşılıyor.
 
Yeni kurumlar öne çıkıyor
 
Özellikle ekonomide strateji ve bütçe başkanlığının öne çıkması bekleniyor. Çünkü strateji ve bütçe başkanlığı, eski yönetimde Kalkınma Bakanlığı’nın daha önceleri de Devlet Planlama Teşkilatı’nın yerine getirdiği görev ve sorumluluklarını üstlenerek Cumhurbaşkanı’na destek verecek. Ekonominin genel dengelerinin strateji ve bütçe başkanlığında kurulması bekleniyor.
 
Her zaman olduğu gibi yeni dönemde de önem taşıyan, yönetimde bütünlük ve dinamizmdir. Sayın Erdoğan’ın birlikte çalışacağı isimlerin bu özelliklerini dikkate alarak seçtiği ve seçeceği şüphesizdir.
 
Seçim öncesi ekonomide cari açığın büyüklüğünden ve finansmanındaki zorluklardan kaynaklanan tıkanmayı, seçim döneminde unuttuk. Ana sorun olan cari açık ve dış finansmandaki yavaşlamanın ürünleri olarak yüksek enflasyon, yüksek faiz, yüksek döviz kuru konularını tartıştık.
 
Yeni yönetimin, ekonominin temel sorunu olarak cari açık ve dış finansman konularına öncelik vereceği tabiidir. Cari açığı küçültmek bizim sorunumuz. Fakat dış finansmandaki tıkanıklığı açmak yurt dışında özel çalışmaları gerektiriyor.
 
Yeni sistemde hızlı karar verme ve uygulamaya geçme imkânı, ekonominin kısa zamanda daha iyi imkânlara sahip olacağı konusunda güvencedir.